sunnuntai 12. helmikuuta 2017

ASIAN UUDELLEENMÄÄRITTELY ELI NÄKÖKULMAN VAIHTAMINEN

Meillä voi olla tunne jonkin vaikean asian kanssa, että mitään ei ole enää tehtävissä tai emme tiedä mitä tehdä. Se on tunne, mutta se ei ole totuus kaikissa tilanteissa. Mitä vaikeampaa asiaa joudumme käsittelemään, sitä kapeammaksi näkökulmamme alkaa muodostumaan ratkaisusta. Se voi johtua monesta syystä; muutoksen pelosta, epäonnistumisen pelosta, henkisestä voimattomuudesta tms. Syitä voi olla monia.

Tällaiseen tilanteeseen auttaa asian uudelleenmäärittely eli näkövaihtaminen. Ensimmäinen askel on määritellä ongelman ratkaisu tavoitteeksi eli haluan ratkaista tämän minulle sopivimmalla tavalla. Sen jälkeen lähdetään miettimään asia uudenlaisista näkökulmista. 

Jos ajattelemme vaikkapa erilaisia luonteenpiirteitä tai toisen henkilön käyttäytymistä.  Meillä erilaisia käsityksiä siitä, minkälainen piirre on hyvä ja minkälainen huono. Tämä käsitys on muodostunut kokemuksen, kasvatuksen tai muun tekijän myötä.  Suomen psykologinen instituutti on tehnyt korttisarjan Myönteistäjät, joka on ajatuksia herättävä korttisarja asioiden positiivisesta uudelleenmäärittelystä.

Otan seuraavassa esimerkkinä muutamia kielteisiä luonteenpiirteitä, joilla voikin olla myönteinen näkökulma tilanteesta riippuen.

Itsekäs ( meille muodostuu erilaisia mielikuvia itsekkäästä ihmisestä), uudelleenmääriteltynä itsekäs ihminen on valveutunut. Tämä puolestaan herättää ensin meidän mielessämme vastustusta, mutta jos asiaa lähtee miettimään avoimin mielin ja laajemmin, sieltä löytyy uusi näkökulma.

Lyhytjänteinen -- myönteinen näkökulma--  nopea käänteissään
Syyllistävä --- myönteinen näkökulma-- omatuntoja herättelevä
Aikaansaamaton -- myönteinen näkökulma - -hartaasti suunnitteleva
Huolimaton -- myönteinen näkökulma-- suurpiirteinen, valikoivasti huolellinen
jne.

Kaikille ihmisille on näin mahdollisuus löytyä oma paikka, jossa oma persoonallisuus pääsee oikeuksiinsa. Samalla tavalla on mahdollisuus löytää ratkaisu omaan ongelmaan miettimällä asiaa uudenlaisesta näkökulmasta.

lauantai 11. helmikuuta 2017

HYVINVOINTIA KÄSITÖIDEN AVULLA


Minä olen intohimoinen,  kuten pohjaiset sanovat, käsinkutoja. Kun katson televisiota, minulla on kudin kädessäni; milloin kudon villasukkia, milloin sängynpeiton kappaleita. Se on valtavan rentouttavaa. On ilo nähdä omien käsien aikaansaavan kaunista jälkeä. On myös ilo käyttää omaa luovuuttani sommitellessani erilaisia värejä yhteen.

Seitsemän vuotta sitten olin perustamassa Kauhajoella, Päntäneen kylässä, neulekerhoa. Se sai nimekseen Tapion Tikkuiitat. Nimi tuli meidän kokoontumispaikan mukaan, koska saamme kokoontua Suomen suurimmassa lankakaupassa, Tapion lankatalossa. Kerran kuukaudessa keskimäärin 20 käsityötaitoista naista kokoontuu yhteen. Alusta alkaen Tikkuiitat ovat tehneet lämmintä lahjoitettavaa hyväntekeväisyyteen lapsille, vauvoille, vanhuksille, perheille jne.

Miten käsityöt tuovat hyvinvointia tekijälleen? Olen miettinyt sitä omalla kohdallani. Minä annan itselleni luvan istua rauhassa ja annan itselleni mahdollisuuden tehdä jotakin luovaa. Jo se, että saan aikaan jotakin sellaista, joka tuottaa toiselle ihmiselle iloa, on tuottaa minulle itselleni hyvän mielen. Neulekerhon kokoontumisiltoina usein seuraan sitä, miten puheensorina täyttää kokoontumistilamme. Ihmiset vaihtavat kuulumisia, juttelevat ajankohtaisista asioista ja opettavat toinen toistaan erilaisten mallien toteuttamisessa. Osa tekee käsityötään, osa nauttii sosiaalisesta ympäristöstä. Hienointa on ikärajattomuus. Nuorin on 10 vuotias ja vanhin lähentelee 90 ikävuotta. Minä nautin ryhmän vetäjänä siitä, että olen omalta osaltani mahdollistamassa yhdessäoloa ja sitä kautta henkistä hyvinvointia. Hyväntekeväisyys itsessään on palkitsevaa. On hienoa olla mukana auttamassa toisia ihmisiä heidän hädässään.

Käsityö on parhaimmillaan terapiaa, koska käsityöt luovan yhteisen mielenkiinnon kohteen. Siitä on helppo lähteä keskustelemaan joskus hyvinkin vaikeista ja mieltä painavista asioista.

Olen perustamassa Kauhajoelle käsityöterapiaryhmää, Hyvinvointia käsitöiden avulla. Se on avoin kaikille, jotka nauttivat käsitöiden tekemisestä ja, jotka haluavat jakaa mielessä painavia asioita ryhmän kanssa.
BIRGITAN AJATUKSIA ELÄMÄSTÄ JA IHMISISTÄ -BLOGI

Jokainen meistä aina välillä pysähtyy katsomaan elämäänsä eteenpäin ja miettii mitä on edessäpäin. Siinä hetkessä mietti omia haaveitaan jo toteutuneita ja myös toteutumattomia. Eletystä elämästä voimme ottaa oppia, mutta sitä emme voi enää muuttaa. Tähän hetkeen ja tulevaisuutemme me voimme itse vaikuttaa, miten se onkin suurempi kysymys.

Olen Birgitta Saarenpää, jolla on elettyä elämää kohta 53 vuotta takanapäin. Kun täytin 50 vuotta, katsoin taaksepäin ja tutkiskelin, mitä olen haaveistani toteuttanut ja, mitä haluaisin vielä tehdä tai kokea. Mieleeni tuli se, että nyt ei voi enää miettiä, että sitten myöhemmin teen niitä asioita, joita vielä haluan. Asiat täytyy toteuttaa nyt tai ainakin lähitulevaisuudessa, koska iän karttumisen myötä on tosiasia, että vauhti hidastuu ja elämään voi tulla erilaisia rajoitteita. Elämää täytyy elää tässä ja nyt.

Minua kiinnostaa ihminen ja ihmisen auttaminen. Tämä on varmasti se syy, että haluan kehittää jatkuvasti itseäni. Olen tehnyt työtä ihmisten parissa; valmennustyötä työttömien avustamiseksi takaisin työelämään ja se työ jatkuu edelleen perheyrityksemme kautta Koulutuspalvelu Saarenpäässä. Kouluttauduin työnohjaajaksi ja nyt olen saanut tehdä työtä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla auttaen heitä menemään työpaikoillaan eteenpäin. Opiskelen työnohella Lyhytterapeutiksi. Olen oppinut tämänkin opiskelun aikana sen, miten monivivahteinen ihminen on ja, miten tärkeää on  meille kaikille, että olemme hyväksyttyjä, saamme tukea ja kannustusta ja ennen kaikkea myönteistä palautetta.

Ratkaisukeskeisyydessä lähdetään siitä, että menneisyydelle emme voi mitään,  mutta onnistumiskokemuksien kautta vahvistumme ja  pääsemme eteenpäin elämässä. Se,  mikä toimii, sitä toistetaan. Se, mikä ei toimi, sitä ei kannata toistaa. Uusien näkökulmien avulla voimme saada aikaan muutostoiveita ja - tavoitteita, jotka kannustavat eteenpäin. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa lähdetään siitä, että tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuuden ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen on tärkeimpiä työkaluja elämän muuttamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että on elämäntilanne mikä tahansa , aina on mahdollisuuksia, ne löydetään keskustelun ja hyvien ajatuksia herättävien kysymyksien avulla. Jokainen ihminen on arvokas omana itsenään.